Thành phố Đồng Hới duy trì vững chắc các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Thành phố Đồng Hới duy trì vững chắc các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

          Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, trong 2 ngày 24 và 25/01/2018, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Đình Nhân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công nhận ...